Tenester

20170213_174824 (002).jpg
 

Sogn Bygg og Montasje kan direkte eller gjennom underleverandørar utføre nødvendig planlegging og prosjektering for oppføring av bygg. SBM har nødvendig godkjenningar for å stå ansvarleg for byggemelding og erfaring med oppfølging mot kommune.

Me leverer byggeteikningar, planar og kostnadskalkyle.

Industribygg

Sogn Bygg og Montasje tilbyr komplette industribygg. Me kan levera stålkontruksjon, fasadepanel, takpanel, vinduer, dørar og portar.

Landbruksbygg

Sogn Bygg og Montasje tilbyr komplette landbruksbygg. Me kan levera bygg til fjøs, redskapshus eller til andre formål. 

Forretningsbygg

Til forretningsbygg leverer me stålkonstruksjon, veggpanel, portar, dørar, vindauge og tak-løysningar. 

Betongarbeid

Me utfører ulike oppdrag med betong.

Beslag

Sogn Bygg og Montasje leverer beslag frå eigen blikkenslager-verkstad. Beslag kan leverast ferdig montert. Me kan ta mål, teikne beslag, levere og montere komplette fasadar inkludert beslag.

Me ser det som ein stor fordel for kunder at same firma tek mål, leverer og monterer beslag.