Kontakt oss

Sogn Bygg og Montasje AS
6895 FEIOS

T 90 74 35 85
E post@sognbygg.no 

Generelle henvendelsar:
post@sognbygg.no

Faktura
faktura@sognbygg.no


Kontaktpersonar

Arnstein Grindedal
T 90 74 35 85
E ag@sognbygg.no

Eivind Midlang
T 90 83 93 07
E em@sognbygg.no

Tore Bisgaard - Rekneskap
T 92 25 89 22
E tore@sognbygg.no.

Renate Hov - Økonomi og HMS
T 95 43 57 18
E renate.hov@sognbygg.no

 

Kontakt oss idag