Midlang - Driftsbygning

Driftsbygning Midlang.jpeg

Totalentreprise, utført all betong, stålkonstruksjon, hulldekker, dekker, alt bæresystem, sw elementer, takelementer. (2018-2019)

Gasta Design