Kvalitet - godkjenningar

Sogn Bygg og Montasje har utvikla eit kvalitetssystem som sikrar at kundar får levert eit godt produkt. Vi har fokus på at våre løysingar skal vere byggteknisk riktig og i henhold til gjeldande praksis. Våre kundar skal vere fornøgde med våre leveransar.

Sogn Bygg og Montasje AS er godkjent for ansvarsrett: 

“Foretaket, med organisasjonsnummer 985426392, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2

  • Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

  • Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 2

  • Våtrom Våtromsarbeid i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 23.10.2020

SG_GULL_SORTBOKS_NY.png

Sogn Bygg & Montasje as er eit sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

Last ned dokument