HMS

IMG_1448.jpg

Sogn Bygg og Montasje - HMS

Sogn Bygg og Montasje leverer alle typar tenester relatert til byggmontasje og utøver vår aktivitet med fokus på HMS. Montasjearbeid er generelt utsett for skader på personell, og vårt mål er at vi skal aktivt bidra til å unngå skader på arbeidsplasser der vi er involvert.

Sogn Bygg & Montasje har utvikla eit eige system for internkontroll, i lag med bedrifthelsetenesta, som skal sikra at vi har fokus på HMS i våre prosjekt. Systemet tilfredstiller kravet til internkontroll gitt i Forskrift om internkontroll. Systemet skal sikra at vi utfører arbeid etter gjeldande lover og våre HMS krav.